#פיךא, ץבי ל!ךמן

. 1898-1840 מתימאטיקאי ומנהיג ציוני . אבי הרעיונות של החינוך האוניברסיטאי בארץ ישראל , "הקרן הקיימת לישראל והפצת הדיבור העברי בגולה . נולד בליטא . היה עילוי . למד בישיבות והיה רב וראש ישיבה בליטא . נתפש ל"השכלה" ופרש מן הרבנות . למד שפות ומדעים . עסק במסחר באודיסה והתעשר . אז נטש את עסקיו כדי ללמוד מתימאטיקה בברלין ובהיידלברג . בשנת 1887 נתמנה פרופסור בהיידלברג . הפרעות בשנת 1881 הביאו מהפך לליבו . שב לדת והצטרף לתנועה הלאומית בבקשו פיתרון לשאלת היהודים . את רעיונותיו על "האוניברסיטה העברית ועל הקרן הקיימת לישראל העלה לראשונה בשעה שהצטרף "ל"חיבת ציון " ולאחר מכן בקונגרס הציוני הראשון . השתתף בניסוח תוכנית באזל . שפירא הירבה לעסוק בשאלות דת , תרבות וחברה , וחתר למציאת מזיגה בין המדע המודרני ליהדות המסורתית . נפטר בקלן שבגרמניה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור