שעלי תשובה

מספרי המוסר היותר חשובים בישראל . חיברו ר י יונה "החסיד " גירונדי מספרד . ( _1263-1180 ) בספר ארבעה שערים : ( א ) כביאור התשובה ועיקריה ; ( ב ) להורות הדרכים שיתעורר האדם בהם לשוב אל ה י ; ( ג ) חומר המצוות  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור