שעטנז

בגד עשוי צמר ופשתים כאחד , שהתורה אסרה ללבוש אותו : "ובגד כלאים שעטנז , לא יעלה עליך " ( ויקרא יט , יט , _( "לא תלבש שעטנז , צמר ופשתים יחדיו" ( דברים כב , יא . ( וחכמים אסרו גם לשכב על מצע של שעטנז . מקור המילה אינו ברור אפשר שמקורה בלשון המצרית הקדומה . חז " ל דרשו : " שעטנז — שוע , טווי נוז " ( כלאים ט , ח ) כלומר : סרוק טווי וארוג בצמר ופשתים יחדיו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור