שעה זמנית

מקובל אצל הכל שחיממה נחלקת לעשרים וארבע שעות בנות שישים דקות כל שעה . אלא שחכמינו קבעו את היום בדרך אחרת . הם חילקו אמנם את היום לשתים עשרה שעות , אלא שיום זה הוא החל מעלות השחר ועד צאת הכוכבים , ויש אומרים החל מזריחת החמה ועד שקיעתה . מכאן שבחורף השעות קצרות יותר ובקיץ ארוכות . לעניין זה יש חשיבות לגבי הזמנים של אמירת קריאת שמע בשחרית , תפילה , זמן מנחה גדולה , אכילת חמץ בערב פסח ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור