ראשי תיבות של שישה סדרי ־משנה, שהם; זרעים, מועד, נזיקין, נשים, קדשים, טהרות (ובראשי תיבות זמ"ן נק"ט.( לימים נתקבל ככינוי עממי למערכת שלימה של התלמוד הבבלי. בפולקלור הלשוני- "בקי בש"ס" הכוונה למי שיודע יפה תלמוד, "חברת ש"ס" — חבורה הקובעת עיתים ללימוד התלמוד.

ראשי תיבות של שישה סדרי משנה , שהם ; זרעים , מועד , נזיקין , נשים , קדשים , טהרות ( ובראשי תיבות זמ " _ן נק " ט . _( לימים נתקבל ככינוי עממי למערכת שלימה של התלמוד הבבלי . בפולקלור הלשוני- "בקי בש " ס " הכוונה למי שיודע יפה תלמוד , "חברת ש"ס " — חבורה הקובעת עיתים ללימוד התלמוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור