שנים מקו־א לאחד תרגום

מנהג לקרוא בכל שבוע בפרשת השבוע פעמיים את המקור בעברית ופעם אחת בתרגום אונקלוס . מנהג זה כבר נזכר בגמרא . "אמר רבי יוחנן , כל המשלים פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום , מאריכין לו ימיו ושנותיו " ( ברכות ח ע " א . ( היו מחכמי אשכנז שאמרו שהכוונה היא ליום השבת עצמו , שבו יקרא את הפרשה ותרגומה . אחרים סבורים שיכול אדם לקרוא ולהשלים במשך כל ימי השבוע . החובה לקרוא בתרגום אונקלוס מפני שבתרגום זה כלולה גם "התורה שבעל פה , ושפתו הארמית נובעת מן המציאות של אותם ימים בבבל ובארץ ישראל שהארמית היתה שגורה בפי הבריות . לימים התירו חכמי אשכנז לקרוא בכל תרגום המובן לקורא . אף אמרו שהקורא את הפרשה עם פירוש _ רש"י יצא בכך ידי חובה . אבל הגאונים ראו בביטול תרגום אונקלוס עבירה ואף מינות , כפי שכתוב בסידור רב עמרם גאון כי הקראים הס שהחלו בביטול התרגום .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור