שניוךזמישי

הימים ב י וה י שבשבוע . לפנים היו "ימי כניסה " של יושבי הכפרים , שהיו באים לעיר למכור את תוצרתם ולקנות את צורכי ביתם . למענם תיקנו "עזרא וסיעתו שיהיו קוראים בימים אלה בתורה בבית הכנסת . הרמב " ם מייחס תקנה זו למשה רבינו . מנהג זה של קריאה בתורה תופש עד עצם ימינו . למענם אף היו מקדימים בקריאת מגילת "אסתר בשבוע שחל בו פורים ! בימים אלה היו יושבים בתי דין קבועים ונענים לדורשיהם . חכמים אחרונים ראו ימים אלה כימי רצון ורחמים ותיקנו לומר בהם פרקי תחנון ולקבוע בהם תעניות — כגון * בה " ב _ ושובבי " ם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור