שניאור זלמן מלאךי

. 1813-1745 רב ואדמו " ר , מייסדו של זרם _ חב " ד ( ראשי תיבות : חכמה , בינה , דעת ) בחסידות . נולד ברוסיה . היה בעל כישרונות גדולים ומילדותו עסק בתורה והיה לאחד מגדולי הלמדנים . בצעירותו נצטרף לבית מדרשו של המגיד ממזריטש , יורשו של הבעל שם טוב , שהעריכו יקרבו הרבה . הטיל עליו לחבר " שולחן ערוך " חרש ומעודכן . הוא השקיע בספר הרבה שנות עבודה . רק שליש ממנו נדפס אחרי מותו . הספר ידוע כ"שולחן ערוך הרב . " הוא כתוב _בסיגנון עברי מעולה , מנוסח בבהירות ובעמקות ומשמש הרבה בייחוד את חסידי חב " ד . משנת 1772 החלו להתקבץ סביבו תלמידים צעירים כישרוניים ואז החלה מתגבשת תורת חב " ד . הלך במשלחת אל הגאון מווילנא כדי למתן את התנגדותו לחסידות , אך _ הגר " א סירב לקבלם ו . _( 174 * בשנת 1778 היה למנהיגם של חסידי חב " ד . עקב הלשנה עליו נאסר ונכלא בפטרבורג . יום שיחרורו , י " ט בכסלו , נחוג כל שנה בקרב חסידי חב"ד כחג הגאולה . נאסר שנית , ומשנבדק עניינו שוחרר , ומעתה הותר לחסידים להתארגן בלא הגבלות . הוא השתקע בעיירה לאדי . בפרק זה פירסם בעילום שם את ספרו " ליקוטי אמרים " הנודע בשם "תניא , " שניסח בו את...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור