$/זנה מעברת

שנה שבה שלושה עשר חודשים במקום שנים עשר חודשים שבשנה רגילה . בשנה כזאת שני חודשי אדר הצורך לעבר את השנה נובע מהיות השנה היהודית מורכבת _מי " ב חודשי הלבנה שהם שלוש מאות חמישים וארבעה ימים , בעוד שנת החמה היא בת שלוש מאות שישים וחמישה יום . ולפי שחג הפסח צריך להיות בחודש האביב יש להשוות את הימים שבין שנת הלבנה לשנת החמה . לפיכך מוסיפים חודש , שבע פעמים בכל מחזור של י " ט שנים . השנים המעוברות הן השלישית , השישית , השמינית , האחת עשרה , הארבע עשרה , השבע עשרה והתשע עשרה , וסימנן גו " ח אדז " ט .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור