, (ר(' שמשון 3ן א?רהם מ^זא^ץ

1150 בקירוב 1216 — בקירוב ( או . ( 1230 ר ' שמשון נולד בצרפת הצפונית , ונפטר בעכו . לגבי שנת פטירתן חלוקות הדעות . היה מגדולי בעלי "התוספות בצרפת . למד תורה אצל רבינו תם ובייחוד אצל ר י יצחק בן שמואל — ר"י הזקן — שממנו קיבל את רוב תורתו . תוספות ר"י הזקן הונחו ביסוד " תוספות שאנץ" שהוא עצמו חיבר על כל * הש " ס . בדפוסי התלמוד באות " תוספות " לכמה ממסכתות התלמוד . במהדורות הרגילות של התלמוד נדפסו פירושיו "למשניות של סדר זרעים וסדר טהרות . תשובותיו שהשיב , ואשר נתקבצו בחייו , לא שרדו , אך קצת מהן משוקעות בחיבורים מתקופתו . ר"ש משאנץ היה ממתנגדי הפילוסופיה . בשנת 1202 השיב לר י מאיר אבולעפיה , אשר ביקש מרבני צרפת שיצטרפו למאבקו נגד כתבי "הרמב"ם . ועם שהיה תמים דעות עמו בביקורתו על כמה מדעותיו של הרמב " ם בספר המדע ובמורה נבוכים , החשיב מאוד את הרמב " ם ולמעשה סירב ליטול חלק במלחמה נגדו . בגבור הגזירות והרדיפות על יהודי צרפת עלה ארצה בשנת , 1211 עם שיירה גדולה של שלוש מאות רבנים מצרפת ומאנגליה . ישב זמן מה בירושלים ולאחר מכן השתקע בעכו , ושם נפטר . נקבר בבית העלמין שלמרגלות הכרמל . רי שניא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור