ש?ש1ן

אחרון "השופטים לפי המסופר בספר שופטים ( יג-טז . ( שמשון מתואר כדמות גיבור עממי , שנחרתה בלב העם ובתרבות האנושית כסמל לכוח גופני עצום . עם זאת מודגש כי כוחו זה הוא התגלמות של "רוח ה " י ( שם יג , כה . ( שמשון היה מודע לכך , ולפני שהפיל את הבית על עצמו ועל "הפלישתים הוא קורא לה : "זכרני נא וחזקני נא אך הפעם " ... ( שם טז , כח . ( הוא לחם בפלישתים מלחמת יחיד , ללא צבא והיה מופיע כגיבור פלאי המכה בפלישתים . הוא גס השופט היחיד שנפל בידי אויביו ומת בשביו . שמשון הוקדש מבטן לנזירות . ואף על פי שהיה נזיר אלוהים לא היה כליל המעלות : "שמשון הלך אחר עיניו " ( סוטה ט ע " ב . ( כל המכות שהיכה בפלישתים בעשרים שנות פעילותו קשורות בנשים — נישואיו לפלישתית בתמנה , הזונה בעזה , ודלילה שהביאה עליו את סופו . בשורת לידתו של שמשון בהתגלות מלאך ה י , וחופפת עליה קדושה , אך חייו היו מלאי הוללות ולא הביאו את הישועה המובטחת . דמותו של שמשון שימשה נושא ליצירות רבות בספרות בציור ובמוסיקה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור