איור מספר עברי שכתב בנימין הסופר בטרוייש. צרפת, 280ו בקירוב