שמעין ה^דיק

שמעין ה _^ דיק כהונתו בתום ימי _שילטון פרס ובראשית ימי שילטון היוונים בארץ . עם חילופי השילטונות נתבטל מוסד "" כנסת הגדולה , " שהיה קיים בכל ימי שילטון הפרסים , ונתכוננה הסנהדרין , שבראשה עמד הכוהן הגדול . המסורת רואה בו דמות אידיאלית של מנהיג , המצטיין בחכמתו ובמידותיו התרומיות . "הוא היה אומר ; על שלושה דברים העולם עומד , על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים " ( אבות א , ב . ( שמעון הצדיק היה לפי דברי המשנה "משיירי כנסת הגדולה " שקיבל מחבריה את "התורה שבעל פה , ומסרה לחכמים שבאו אחריו . נחשב לבעל ניסים . ככל הנראה הוא שמעון הכוהן הגדול המתואר בפרק נ של משלי בן סירא : "גדול אחיו ותפארת עמו , שמעון בן יוחנן הכוהן . אשר בדורו נפקד הבית , ובימיו חוזק היכל ... הדואג לעמו מחתף , ומחזק עירו מצר . מה נהדר בהשגיחו מאוהל , ובצאת מבית הפרוכת . ככוכב אור מבין עבים וכירח מלא מבין בימי מועד " וכו י .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור