ש>?עון החשמונאי

האחרון בחמשת האחים "החשמונאים . נשיא וכוהן גדול בשנים 135-142 לפני סה " נ . ניצל את המהומות במלכות סוריה , ששילטונה היה פרוש גם על ארץ ישראל , כדי להשיג ממנה הכרה בעצמאותה של יהודה . ( 142 ) אגב כך גם פונה חיל המצב הסורי היווני מן המצודה הירושלמית חקרה . בכינוס חגיגי של הכוהנים וראשי האומה שנערך לאחר מכן , הופקדה בידיו ובידי צאצאיו הנהגת המדינה העצמאית , תפקידי הנשיא , הכוהן הגדול ומפקד הצבא . ( 140 ) הרחיב את תחומי המדינה על ידי כיבושם של יישובי מפתח בגבולותיה והבטיח ליהודה את המוצא לים על ידי כיבוש יפו . במקום תושביה האליליים שגורשו הושבו יהודים . ימי נשיאותו הקצרים היו תקופה של התפתחות מהירה ושפע גובר במדינה , כדברי ספר המכבים א י : "הארץ נתנה את יבולה ועצי השדה את פרים . זקנים ישבו בחוצות וישיחו כולם בטובות , והצעירים לבשו פאר ומדי מלחמה . " נרצח בידי חתנו , תלמי בן חבוב , מושל יריחו , שביקש לתפוש את השילטון בעזרת הסורים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור