(ר(' שמעון ?ר יוחאי

"תנא בן הדור הרביעי . למד תורה י " ג שנים מפי רבי "עקיבא בישיבתו שבבני ברק . אף למד תורה מפיו בהיות רבי עקיבא בבית הסוהר , והיה מגדולי תלמידיו . הוסמך על ידי רבי עקיבא ולימים על ידי רבי יהודה בן בבא בין חמשת התלמידים שהעמידו תורה בישראל . בשל גזירות _אדריאנוס ומות הקדושים של רבי עקיבא הגיע לשנאה עזה אל הגויים בכלל והרומאים בפרט . הטיף נגד השלמה עם השלטון הזר . בשעה שדנו בהם ובמעשיהם אמר : " כל מה שתיקנו ( הרומאים ) לא תיקנו אלא לצורך עצמם . תיקנו שווקים להושיב בהם זונות , מרחצאות — לעדן בהם עצמם , גשרים — ליטול בהן מכס " ( שבת לנ ע " ב . ( עקב הלשנה נידון למיתה שלא בפניו וירד למחתרת . לפי המסורת התחבא עם אלעזר בנו י " ג שנים במערה בפקיעין . לאחר שיצא ממחבואו לא צורף "לסנהדרין שבאושא , ככל הנראה בשל הסיכון הפוליטי . הוא הלך במשלחת של חכמי ישראל לרומא , ובהשתדלותו שם בוטל האיסור על השבת והמילה . עמד בראש הפעולה לחידוש החיים הציבוריים של היישוב , ולהפיכת הגליל למרכזם . פעל גם לשיקום החיים הכלכליים וטיפח חיי עבודה . אמר . "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה " ( נדרים מט ע " ב . ( בלימוד התורה גרס...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור