שמעון 3ר גיורא

ממנהיגי מלחמת היהודים ברומאים . ( 73-66 ) מפקדם של לוחמי החופש הקיצוניים וקרוב * לסיקריקים . בדבר מקום הולדתו חלוקות הדעות . יש אומרים שנולד בגרש , העיר ההלניסטית שבעבר הירדן . אחרים אומרים שנולד בגרש שביהודה סמוך להר טוב ויש הסבורים שנולד בג י וריש שבשומרון , שבאותו מחוז החלה פעילותו . השם "בר גיורא " משמעו בן הגר . והוא אומר שאביו היה גר . בראשית המלחמה הצליח להנחיל על יד בית חורון מפלה לצבא הרומאי הנסוג מירושלים . על ידי כך מוטט את שילטונם של הרומאים בכל האזורים היהודיים . בקרב על ירושלים היה מפקדה של העיר העליונה ומילא תפקיד עיקרי בהגנת הגבורה הנואשת שלה . עם תום המלחמה הביאוהו הרומאים לרומא , והוא הוצא להורג כחשוב שבמפקדי הצבא היהודיים . פועלו הרב , כפועלם של המפקדים היהודיים האחרים במלחמה זו , הוכתם על ידי מלחמת האחים שפרצה בעצם ימי המלחמה בין הסיעות והמפלגות השונות . לחם בנשק לא רק נגד חוגים שרצו להשלים עם הרומאים או שנטו למתינות , אלא גס בסיעת "הקנאים הגלילית הגדולה , שבראשה עמד "יוחנן מגוש חלב . מלחמת אחים זו שיבשה את מערכות הלוחמים והחישה את קצה של העיר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור