(רלן) שמע1ן פן גמליאל

( א ) רבן שמעון בן גמליאל הראשון היה הנשיא הרביעי מבית "חילל . עמד בראש "הסנהדרין בדור החורבן , והיה מראשי השילטון בעיר בצד הכוהנים הגדולים חנן בן חנן ויהושע בן גמלא בשעת המלחמה הגדולה עם הרומאים . היה מן המתונים שוחרי השלום . איש חכם ונבון שידע ליישר הדורים ולמצוא מוצא גס בעניינים הסבוכים ביץתר . לפי אחת הדעות נהרג בידי הקנאים . דבריו הייחודיים נשתקעו בדרך כלל בתוך דברי בית הילל . דברים בשמו מובאים במסכת אבות : "כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה . ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה , וכל המרבה דברים מביא חטא " ( א , יז . ( היה אביו של רבן גמליאל דיבנה , הנשיא החמישי מבית הילל . לב ) רבן שמעון בן גמליאל השני היה דור שישי לנשיאים מבית הילל . פעל בדור הרביעי לתנאים , לאחר מרד "בר כוכבא . היה צעיר לימים במות אביו , רבן גמליאל , ובשנות השמד הסתתר ככל הנראה במשך פרק זמן בבבל . כששקטה הארץ שב . הוא נבחר למלא את מקום אבותיו בנשיאות והנהיג אותה ביד רמה . עשה הרבה כדי לחזקה ולבצרה , למען תוכל לשמש מנהיגות לאומה בארץ ובגולה . אף אירע שביקשו גדולי החכמים להורידו מנשיאותו לאחר שראו ע...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור