לבלדות בית השיאבה

חגיגה שהיו עורכים במקדש בחג הסוכות בכל לילה מלילי י חול המועד . את החגיגה הנהיגו ככל הנראה חכמי "הפרושים בשל "ניסוך המים שנהג במקדש בחג הסוכות , ושלגבי דרך ניסוכם היו חלוקים על "הצדוקים . תיאור השמחה בא בפירוט במשנה סוכה , ובגמרא אמרו : "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו . " בשמחת בית השואבה נטלו חלק כל גדולי העם ופשוטיו , יושבי ירושלים ועולי הרגל . חסידים ואנשי מעשה היו מנגנים ומרקדים לפני העם . הלוויים שרו וניגנו לפניהם על ט"ו המעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים . השמחה נתמשכה כל הלילה : "ולא היתה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה . " גם בימינו נוהגים לקיים שמחת בית השואבה בלילי חול המועד סוכות , באמירת ט " ו פרקי שיר המעלות שבתהילים , בשירה ובזמרה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור