(ר(' שמחה בונים מפשיסחא

( ר ( ' שמחה בונים _מפשיסחא היה ממונה על מטע היערות של ד ברגסון ואשתו תמריל מווארשה . כאן למד להכיר את יהודי מרכז אירופה . למד גרמנית , פולנית ולאטינית . לבש בגדים מערביים . בדנציג למד רוקחות ונתפרנס מבית מרקחת שהחזיק . בתוך כל עיסוקיו הוסיף לעסוק בחסידות אצל ר דוד מללוב . נסע אל החוזה מלובלין ושם הכיר את "היהודי " ולאחר מותו ירש אותו . בימיו גברה נדידת יהודי העיירות אל הערים הגדולות , והס חדרו לעסקי מסחר וחרושת נרחבים . אגב כך רבתה בקיאותם בהוויות העולם וגברה סכנת התרחקותם מאורח חייהם הקודם . ר י שמחה בונים , שחזה את התמורות מבשרו , הדריך את חסידיו כיצד להוסיף ולשמור על נאמנות לאורח החיים המסורתי גם בנסיבות החיים החדשות , הוא שיעץ לחסידים להשתמש באפשרויות מודרניות של פעולה ציבורית — כגון השתתפות בוועדות ממשלתיות — לשם הגדלת השפעתה של החסידות בקרב הציבור ולשם שמירה על אורח החיים המסורתי , בלי חשש ל"מה יאמרו . " כדי לעודד את דבקות הלב החסידית באלוהים התיר לחסידים , ובייחוד לאברכים שישבו בצל קורתו כדי לקבל ממנו הדרכה רוחנית , לעסוק בתורה ובתפילה שלא בזמנים קבועים אלא לפי הנטייה שבלב , וב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור