^זמות, ספר

הספר השני מחמישה חומשי "תורה . פותח בפסוק "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה . " בתרגום השבעים הוא נקרא "אכסודוס , " כלומר יציאה , לפי שמסופר בו על יציאת בני ישראל ממצרים . פרקים א-יז מספרים כשיעבוד מצרים , יציאת מצרים וראשית נדודי ישראל במדבר ; יח-כ — במעמד הר סיני ומתן תורה והמצוות שנצטוו ישראל ; כה-מ עוסקים " _במישכן וסביביו , בבניינו , בכליו ובעבודת הכוהנים המשרתים בקודש , כשבאמצע בא סיפור מעשה העגל ( לב-לד . _( בספר שמות אחת עשרה סדרות , והוא מחולק לארבעים פרקים . בספר קע " ד פרשיות , מהן ס " ט פתוחות וצ " ה סתומות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור