^מואל (ירחינאה)

מגדולי אמוראי בבל בדור הראשון . ממניחי היסוד למרכז התורני הגדול בארץ בבל . שיווה צורה חדשה לישיבה הקדומה בעיר "נהרדעא _, שעברה לאחר מכן _"לפומנדיתא . הוא הנהיג בה , כדוגמת "רב , בן זמנו ומייסדה של ישיבת "סורא , את דרך הלימוד של הישיבה המרכזית של ארץ ישראל בראשותו של רבי יהודה הנשיא . בעוד שרב הוכר כסמכות העליונה בהלכה בדיני איסור והיתר , הוכר מר שמואל כסמכות העליונה בדיני ממונות . חיה גם בעל "אגדה וחיבר תפילות . הוא שקבע את הכלל שיש לברך לפני כל מצווה . בשנת 226 עבר השילטון בארץ בבל מידי הפרתים לידי הפרסים . הרעה ניכרת חלה ביחסם של השילטונות למיעוטים הלאומיים והדתיים . שמואל הוא שייצג את היהודים כלפי השילטונות . במילוי תפקידו זח נסתייע בקשרים הרבים שהיו לו בין הנוכרים , במהלכים שהיו לו בחצר המלך ובפירסומו כרופא וכאסטרונום . בשל ידיעותיו באסטרונומיה כונה ירחינאח , מן המלה ירח . גדול היה פירסומו כרופא . המציא משחת עיניים שחיתה מפורסמת בימיו . היא נקראה על שמו : קילורין דשמואל . עסק במחקר רפואי ובניסיונות שונים שעשה על עצמו . ידע לחשב מראש את המולדות ( ראשי חודשים ) ולעבר את השנים , כלומר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור