(ר(' שמואל בן מאיר (ם

1160-1080 בקירוב . מפרש "המקרא "והתלמוד , מגדולי בעלי "התוספות , אחיו הבכור של ר י יעקב תם . חי ופעל בצרפת . אמו יוכבד חיתח בתו של רש " י . למד תורה מפי אביו ר י מאיר בן שמואל , שהיה אף הוא מבעלי התוספות , ואצל זקנו רש " י בטרוייש . רשב " ם חיבר פירושים למקרא ולתלמוד . השיב תשובות , פירש פיוטים ואף חיבר ספר דיקדוק . פירש רבים מסיפורי המקרא , אלא שקצתם בלבד נשתמרו . פירושו לתורה הגיע אלינו כמעט בשלימותו . בפירושיו הוא חותר באורח קיצוני אל "הפשט . התבטא בחריפות כלפי מפרשים ופירושים שהתנגד להם , אשר נראו לו סותרים את הפשט . לדידו הפשט והדרש שונים ונבדלים זה מזה ואין כל יחס ביניהם . את פירושיו ייסד על דיקדוק לשון הכתובים . הסתמך על המדקדקים הקדמונים בספרד , מנחם בן סרוק ודונש בן לברט , אך לא תמיד קיבל את דעתם . פירושו לתלמוד רחב מפירושו של רש"י . הוא דן בדברי פרשנים אחרים , וכולל בפירושו גם פסקי הלכה וכן מתשובותיו . מפירושו לתלמוד נשתמרו רק החלקים לאותן מסכתות שאין עליהן פירושו של רש " י .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור