שם הגדולים

שם ספרו הביבליוגראפי של הרב חיים יוסף דוד אזולאי — החיד " א . ( 1806-1724 ) החיד " א כבר טען בצעירותו כי כמה מגדולי ההוראה טעו בגלל ידיעותיהם הלקויות בכרונולוגיה ובביבליוגראפיה . את חיבורו הראשון " העלם דבר , " שלא נדפס , הקדיש לנושא זה . הוא נטל על עצמו את המשימה וכתב את חיבוריו "שם הגדולים " ו " ועד . לחכמים " וסקר בהם את תולדותיהם ועניינם של אלף ושלוש מאות חכמים וסופרים , מתקופת הגאונים ועד דורו שלו , ודן באלפיים ומאתיים ספרים , מהם שלא נדפסו או שאבדו ולא הגיעו לידינו ( הספרים נדפסו בליוורנו תקל"ד , תקנ " ו . ( "שם הגדולים " נחשב לחיבור הראשון בביבליוגראפיה העברית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור