שמאי הזקן

שמאי הזקן בכל המקורות כקפדן ומזעים פנים , משום שהיה קיצוני בהשקפת עולמו המוסרית ובדרכי חייו ומנהגיו . בהלכה החזיק בכלל של "יקוב הדין את ההר " בלא ויתורים ופשרות . ברם , לאמיתו של דבר לא היתה בו ממידת החומרה של אדם מזעים פנים . ואדרבה מה שמביאה המשנה במסכת אבות בשמו כתמצית הוראתו מלמד את ההיפר . שכך אמר : "עשה תורתך קבע , אמור מעט ועשה הרבה והווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות " ( אבות א , טו . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור