שלשת ימי הגבלה

בשם זה מכונים שלושת הימים שלפני חג השבועות , ג י ד י ה י בסיוון . שכן אלה הימים שישראל נצטוו בעת מתן תורה שלא להתקרב בהם אל הר סיני , ולהתקדש לקראת מעמד ההתגלות . וכך כתוב בתורה : "ויאמר ה י אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד ה י לעיני כל העם על הר סיני והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו כל הנוגע בהר מות יומת " ... ( שמות יט , י-יב . 1 ההגבלה באה לומר כי אף על פי שידבר ה י אל העם , יש לשמור על הגבולות שבין האדם לה י . שלושה הימים האלה הם ימים נחשבים , שנוהגים בהם קצת יום טוב . יש שאין מספידים בהם ואין אומרים בהם "תחנון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור