שלש רגלים

פסח , שבועות וסוכות — שלושת המועדים שהתורה ציוותה עליהם לעלות בהם לרגל למקום המקדש : "שלוש רגלים תחוג לי בשנה את חג המצות תשמור ... וחג הקציר ... וחג האסיף ... שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה " י ( שמות כג , יד-יז . ( שלוש מצוות עשה נצטוו ישראל ברגל : הראייה - להיראות את פני ה י ; החגיגה — שנאמר : "תחוג לה י אלוהיך , " והשמחה — שנאמר ו " שמחת בחגך , " ושלושתן — בהבאת קורבן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור