שלשלת הלןבלה

שס ספרו של ד י גדליא בן יחיא , או אבן יחיא ( לערך . ( 1550 זהו קיצור ההיסטוריה היהודית והכללית , בתוספת פרקים נבחרים ממדעים אחרים . בספר הרבה סיפורים , אגדה ודרוש . במשך מאות שנים שימש הספר מקור ידיעות חשוב להמונים . הספר מחולק לשני חלקים : החלק הראשון מוקדש לתולדות האומה , אגב הבלטה מיוחדת של החכמים לדורותיהם . הספר פותח באדם הראשון . חלקו השני של הספר דן בבריאת העולם , באומות העולם , בתרבויותיהן ובקורותיהן , וכן במוצאן ובמהותן של החכמות והמלאכות השונות . בסוף הספר באה רשימת הגזירות שגזרו הגויים על ישראל והעלילות שהעלילו עליהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור