שלשים

שלושים ימי האבילות הראשונים על פטירת אחד משבעת הקרובים שחייב אדם להתאבל עליהם . אחרי שבעת ימי האבילות מתחילים דיני אבילות השלושים . יום השלושים נקרא בפי העם "שלושים . " ביום זה נפסקת האבילות על כל הקרובים להוציא על אב ואם . מותרים להסתפר ול 1 ! תגלח , מותרים בשמחה ובנישואין וכל כיוצא באלה . יש נוהגים לפקוד ביום השלושים את קברו של הנפטר ויש שמהדרים להקים את המצבה ליום השלושים . בתפילה בבית הכנסת יש לאגל בתוך השלושים זכות קדימה לעבור לפני התיבה לגבי אבל שלאחר השלושים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור