?ל?ד , -ץ^ר עלןלים

י " ג יסודותיה של אמונת ישראל כמו שקבע אותם * הרמב " ם . יש שאומרים אותם כל יום לאחר תפילת "שחרית והם באים בסידורים . כל אחד מהם פותח באותו נוסח : "אני מאמין באמונה שלימה . " ... השיר " יגדל" שבראש התפילה מיוסד על י"ג העיקרים של הרמב"ם . ובמנהגי ספרדים מוסיפים פסוקים : "אלה שלוש עשרה לעיקרים הן הם יסוד דת אל ותורתו . " בשירת הפסוק השנים עשר של אני מאמין : "אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח , ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא " הלכו יהודים למשרפות בעת השואה . לחן מיוחד לפסוק זה שהובא מן הניטאות מושר עד היום לעיתים מזומנות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור