איור מספר עברי שכתב בנימין הסופר בטרוייש, צרפת, 80גו בקירוב