שלילת הגלות

שלילת הגלות הקדוש ברוך הוא עם ישראל שפיזרס בין האומות " ( פסחים פז ע " ב . 1 כעת עלה רעיון "התעודה " — שעל היהודים הוטלה שליחות להפיץ את ערכי היהדות בקרב העמים . בעלי השקפה זו , שבאו רובם מחוגי המתבוללים , הגיעו עד לטמיעה גמורה עם ששללו את הלאומיות היהודית . אנשי חיבת ציון והציונות שללו בתכלית את הגולה ואת החיים בגולה . הם תבעו את חיסולה על ידי הליכה לארץ ישראל . כל דרכה ותפישותיה של הציונות היו בשלילת הגולה , עד כדי כך שהביאו לניכור בין חלקים נכבדים מחניכי ארץ ישראל ומדינת ישראל לבין אחיהם שבגולה ולזילזול בה . אלא שהמציאות לימדה שמדינת ישראל נזקקת ליהודי הגולה , ויש יהודי גלויות השרויים בגלותם והם צריכים לעזרתה של מדינת ישראל ושל אחיהם היהודים . "שלילת הגלות " הנחרצת של ערב הקמת המדינה נשתנתה בתכלית . אלא שעתה קמו גם אידיאולוגים למצב החדש , הטוענים לזכותה של הגלות כדבר שלכתחילה ולא רק כמציאות שבדיעבד . בדיונים עולה המודל של בבל וירושלים , ואפשרות של מרכזים אחדים לאומה . הס רואים תועלת לאומית מקיומה של תפוצה יהודית . כנגדם טוענים שוללי הגלות , מכוח "השואה שהיתה ואדישות העמים ובשל נגע ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור