^ליט"א

נוטריקון : שיחיה לאורך ימים טובים , אמן . נוהגים להוסיף זאת כשכותבים לאדם גדול בתורה , רב או ראש ישיבה או כשמזכירים אותם בכתובים . יש שכותבים "שליטא " ס " — בתוספת המלה "סלה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור