^לחן ^רוך

ספר דינים מסכם ומחייב בעניינים שבין אדם לחברו ובין אדם למקום . מחברו ר יוסף _ קארו , מחכמי צפת במאה הט " ז . דיני היהדות מושתתים על דברי התורה שבכתב , שהם קצרים ותמציתיים , ועל התורה שבעל פה , המסבירה ומשלימה אותם . האוצר הגדול של התורה שבעל פה בענייני הלכה ( דינים ) הוא התלמוד . ברם , התלמוד ערוך בצורת דיון בין חכמים , ללא סיכומים . חכמי ההלכה , שפעלו לאחר חתימת התלמוד , הלוא הם • הפוסקים , עסקו בסיכומים אלה והשתדלו להתאימם לצורכי זמנם . " שולחן ערוך " נתחבר על יסוד פעולתם הממושכת של הפוסקים והוא מתחלק לחלקים אלה : "אורח חיים , " המתווה את אורח חייו של היהודי בימי חול , בשבתות ובחגים ; "יורה דעה , " הדן בענייני איסור והיתר , אשר רב בישראל נדרש לפסוק בהם , כגון שחיטה , טריפות , ריבית וכל כיוצא באלה ; " אבן העזר , " הדן בענייני אישות ומשפחה ( השם — על שום שהאישה היא " עזר " כנגד בעלה ;( "חושן ומשפט , " על בתי הדין והנוהל שלהם , ועל דינים שבין אדם לחברו . החלוקה לארבעה חלקים היא לפי מתכונתם של _"יארבעה טורים " לר י יעקב בן אשר , ( 1340-1280 ) אלא ש " ארבעה טורים " אינו קובץ שימושי של ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור