^לו?סקי ' אברהם

. 1973-1900 משורר עברי , מבחירי המתרגמים ללשון העברית , מחזאי , עורך וסופר לילדים . בעל פרס ישראל לספרות עברית . נולד באוקראינה ונפטר בתל אביב . בשנת 1912 בא ללמוד בגימנסיה "הרצליה " נתל אביב . משפרצה המלחמה חזר לרוסיה . בשנת 1921 שב ארצה . עבד בסלילת כבישים . היה בגדוד העבודה . עשה פרק זמן בקיבוץ עין חרוד ועבר לתל אביב . משנת 1925 למד בפריס וספג גם ממבשרי המודרניזם בשירה . עם יסוד "' דבר" הזמינו ברל _ כצנלסון להשתתף אתו בעריכת המוסף הספרותי . בשנים 1943-1928 ערך את המוסף הספרותי של " הארץ , " בשנים 1932-1928 ערך עם אליעזר שטיינמן את השבועון "כתובים " ומעל דפיו ניהלו מאבק חריף במימסד הספרותי בעיקר נגד _ ביאליק ובני דורו בספרות . כאן אף נתפרסמו רבים משיריו . ב 1933 פרש מ"כתוביס , " ויחד עם בני חבורת "יחדיו " הוציא לאור שבועון ספרותי "טורים . " בני החבורה היו מן המשמרת הצעירה בספרות העברית , ושלונסקי היה בה הרוח החיה וקבע את הטעם המודרניסטי שלה . יצירתו מאופיינת במעבר מדרכי השירה הרטורית הדידאקטית , שאיפיינה את השירה העברית עד אז , אל השלב המודרניסטי הסימבולי והאישי , שאיפיינו את השירה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור