שלימציון (שלומית) 1<לבסנךךה

מלכה חשמונאית . אישתו של אלכסנדר ינאי . משלה אחרי מותו בשנים 67-76 לפני סה " נ . ביקשה להבטיח למדינתה שלום הן מבית והן מחוץ , ולשם כך פייסה וקירבה את סיעת "הפרושים המקובלת על העם . לפי מקורות תלמודיים היה שמעון בן שטח אחיה . הוא אכן חזר ממצרים , לשם נמלט מפני ינאי , והוא ורבי יהודה בן טבאי עמדו בראש "הסנהדרין . גם פרושים אחרים הוחזרו ומונו לסנהדרין , והצדוקים הורחקו . הפרושים השליטו את ההלכה שבשיטתם . ביטלו את דיני הראיות של הצדוקים , חג השבועות נחוג ביום החמישים ממוצאי פסח , והעבודה במקדש נתקיימה כשיטתם . שלומציון פעלה כדי לחזק את ביטחונה של יהודה . הצבא הוכפל , וגוייס חיל שכירים גדול . שלומציון לא יצאה למלחמות נוספות לשם התפשטות . ימי שילטונה נשארו בזיכרון האומה כתקופה המאושרת האחרונה של עצמאות ושלווה לפני גבור הסכסוכים הפנימיים ולפני ראשית השיעבוד לרומא . הד לכך נשתמר גם במקורות . בתלמוד מסופר עליה כי בימיה "ירדו גשמים בלילי שבתות עד שנעשו חיטים ככליות ושעורות כגרעיני זיתים ועדשים כדינרי זהב . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור