של1ם עליכם

( א ) . 1916-1859 שמו הספרותי של שלום רבינוביץ _, מגדולי הסופרים היהודיים בזמן החדש . נולד ברוסיה ונפטר בניו יורק . תחילה כתב עברית _*< ולם עבר ליידיש מתוך זיקה לריאליזם ומתוך שאיפה ליצור למען שדרות העם הרחבות דוברות היידיש במזרח אירופה . יצירותיו תורגמו לעברית על ידי חתנו י " ד ברקוביץ . העלה ביצירותיו ברוב הומור את החן שבחיים התמימים והצנועים של המוני היהודים בעיירות ובערים של "תחום המושב" ברוסיה . עם זאת לא נמנע מביקורת חריפה , והבליט בלעג מהול בחמלה את מצבם העלוב , עקב העדר בסיס כלכלי יציב וזכויות . ברוב כישרון תיאר את ההווי ואת הטיפוסים שהתפתחו על רקע זה . בין יצירותיו המפורסמות "טוביה החולב " שעיצב בו דיוקן של איש עממי ומצניע לכת מן הדור הישן , העומד מדי פעם בפעם בפני המציאות החדשה ואינו יכול לתפוש את רוח הזמן . עם זאת , ועל אף פגעי חייו , אין בת צחוק סלחנית סרה מפניי וכולו חדור אמונה וביטחון . כעין מישקל נגד לנימה הטראגית הגלומה באישיותו של טוביה , שופעת היצירה הומור עשיר . ב " מנחם מנדל" הבליט את העדר הבסיס הכלכלי הריאלי בחיי היהודים . מנחם מנדל הוא סוחר רודף רוח , שמוחו אינו פ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור