שלומים

פיצויים ששילמה ממשלת גרמניה המערבית בשנים 1965-1953 על גזל רכוש היהודים בגרמניה ובארצות הכיבוש . הסכם השילומים בין ממשלת ישראל ו " ועידת האירגוניס היהודיים" לבין ממשלת גרמניה המערבית ( הרפובליקה הגרמנית הפדראלית ) נחתם ביום 10 בספטמבר 1952 ונרשם במזכירות , האו"ם ב 27 במארס . 1953 על פי ההסכם התחייבה גרמניה המערבית לשלם לישראל במשך שתים עשרה שנה סך שלושת אלפים מיליון מארק ( כשבע מאות וחמישים מיליון דולר ) ולוועידת האירגונים היהודים שלושת אלפים מיליון מארק , שאף הם ישולמו לישראל וזו תשלם להם את חלקם . על ההסכם חתמו ראש ממשלת גרמניה המערבית , קונראד _אךנאואר , שר החוץ משה שרת וד " ר נחום "גולדמן בשם ועידת האירנונים היהודיים . להסכם חיה גם ערך של תקדים במשפט הבינלאומי , בהיותו מושתת על עקרון ההכרה בישראל כמייצגת את העם היהודי שבתפוצות . נוסף על השילומים הללו , קיבלה ממשלת גרמניה על עצמה לשלם פיצויים אישיים ליהודים שנפגעו מידי הנאצים ומגזירותיהם . במדינת ישראל ניטש ויכוח נוקב אם לקבל את השילומים מגרמניה . בינואר 1952 הביא דוד בן גוריון לכנסת , לאחר היסוסים שנתמשכו חודשים רבים , את עניין ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור