^לום , גרשם

. 1982-1897 מגדולי חכמת ישראל , גדול חוקרי הקבלה והמיסטיקה היהודית . נולד בברלין למשפחה מתבוללת . התקרב ליהדות והחל לומד עברית . הושפע מבובר , שזר , _עגנון ועוד סופרים שהתרועע עימהם בימי מלחמת העולם הראשונה . שזר השיאו ללמוד -יידיש והניעו לחקר הקבלה . סיים לימודיו האקדמיים בבלשנות שמית , אך פנה בכוחות עצמו לחקר תורת הסוד ובה עשה את עבודת הדוקטור שלו . בשנת ג 192 עלה ארצה והחל לעבוד באוניברסיטה העברית . ממייסדי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ונשיאה . ( 1974-1968 ) נפטר בירושלים . שלום העמיד את חקר הקבלה על בסיס מדעי פילולוגי . אבחנותיו ההילוסופיות ההיסטוריות שפכו אור חדש על תופעות דתיות היסטוריות יהודיות רבות , כזאת של התנועה "השבתאית והתנועות המשיחיות . הוא גילה וזיהה כתבי יד קבליים רבים . פירסם מאות מאמרים והרבה ספרים . בין ספריו "שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו" בשני כרכים , "פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה , " אוסף מאמרים "דברים בגו , " "מברלין לירושלים " — זיכרונות , ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור