שלום

השלום הוא ערך מרכזי בתורה ובדברי חכמים . יחסים תקינים ללא ריב ואיבה בין בני אדם הם יסוד לחיים מתוקנים , ולא כל שכן יחסים כאלה בין עמים . דברים הרבה נאמרו בזכות השלום , ובו ראו הנביאים את תיקון העולם . כך ניבא ישעיהו ( ב , ד ) "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות , לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה . " ולהלן ( יא , ו-ט ) שלום עולמים : "וגר זאב עם כבש וגו . "' חכמים תיקנו דברים הרבה מפני דרכי שלום . "גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו " ( יבמות סה ע " ב ) ומותר לאדם לשנות מן האמת ועל השלום ( אבות א , יח . ( על שלושה דברים העולם עומד : על הדין על האמת ועל השלום ( אבות א , יח . ( שלום הוא שמו של הקב " ה . כל הברכות כלולות בו , כל המצוות כתובות בו . הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאישתו היא מן הדברים שאדם אוכל פירותיהס בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ( פאה א , א . ( מפני דרכי שלום שואלים בשלום כל אחד , ומפרנסים עניי נוכרים עם עניי ישראל , מבקרים חולי נוכרים עם חולי ישראל ועוד . חייב אדם להיות רודף שלום : " הווי מתלמידיו של אהרון , אוהב שלום ורודף שלום , אוהב את הבריות ומקר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור