שכר וענש

גמול לעושי טוב ועונש לעושי רע על מעשיהם . יהרמב " ם מונה את האמונה ב " שכר ועונש " בין י " ג עיקרי האמונה : "שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו . " האמונה בשכר ועונש מיוסדת על חופש הבחירה של האדם לעשות מעשיו . ולפי שהוא חופשי לבחור דרכו לטוב או לרע , הוא גם אחראי על מעשיו ומקבל גמול עליהם כראוי לו . הגמול איננו בעולם הזה . אמנם יש פירות עשיית מצוות מסויימות וכן עונש גם בעולם הזה , אלא שהם נעלמים מאיתנו . הגמול העיקרי נועד "לעולם הבא , ו"שכר מצווה בהאי עלמא ליכא" ( קידושין לח ע " ב . ( ומה שמבטיחה התורה במצוות כיבוד אב ואם ( שמות כב , יב _) "ובשילוח הקן ( דברים כב , ח ) על אריכות ימים , לומדים חכמים כי זו אריכות ימים בעולם שכולו טוב , כלומר בעולם הבא . המציאות בעולם הזה סותרת לכאורה את תפישת הגמול . "מדוע דרך רשעים צלחה "? שואל הנביא ירמיהו ( יב , א , ( וזו היא שאלת הצדק האלוהי . את בקשתו של משה "הודיעני נא את דרכיך " ( שמות לג , ג ) דרשו חכמים : "אמר לפניו , ריבונו של עולם , מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו , יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו "! ( ברכות ז...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור