שכינה

שכינה אחרי "חורבן הבית השכינה שורה יבבתי כנסיות ובבתי מדרשות . חטאים ומעשים רעים גורמים לסילוק שכינה , ומעשים טובים מביאים שהיא תשרה בקרב בני האדם . ברם , סילוק שכינה הוא שינוי גרידא בדרך השגחתה על בני האדם , שבמקום "ההשגחה הפרטית נשארת ההשגחה הכללית . שוללי כל מושג של גשמות ביחס לבורא התחבטו בהגדרתה . הרמב " ם , בדרכו של תרגום אונקלוס , הסיק שה " שכינה " היא דבר נבדל . הרמב " ן , כפי שהוא הבין את דברי הרמב " ם , כותב בפירושו לתורה ( בראשית מה , ד : ( "וחס ושלום שיהיה הדבר שנקרא י שכינה י או י כבוד י נברא חוץ מהשם יתברך , כאשר חשב הרב = ) הרמב"ס ) כאן , ובפרקים רבים מספרו . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור