שירתח ו

פרק כב שבספר שמואל ב , החוזר בשינויים בתהילים יח . זו שירה ששר -דוד משגבר על כל אויביו . יש בה הודיה לה י שהצילו , תיאור האויבים וכוחם , חמת ה י עליהם והצלתו של המשורר בידי ה י שהפליא לעשות למענו . כל זאת כגמול על חסידותו ונאמנותו לה י אוהבו . בשביעי של פסח קורא המפטיר בנביא את שירת דוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור