שירת רבורה

השיר ששרו דבורה וברק בן אבינועם , לאחר שניצחו את סיסרא . דבורה מכונה נביאה , אך שירתה אינה חזון לעתיד , אלא פיוטו של העבר , כשהיא שבה ומתארת את מלחמת הקישון . השירה טבועה בחותם התקופה ובחותם המחשבה הנבואית על התקופה . המלחמה באה על ישראל כאשר בחר לעבוד את האלילים . הבעיה המרכזית של ישראל בתקופת השופטים היא הפירוד השבטי שבעם ישראל . מבחינה זו יש חשיבות היסטורית לשירה זו המתארת את מצבם של השבטים ויחסיהם לשבטים האחרים . שירת דבורה היא מן הקטעים הקדומים שבמקרא . יש בה תופעות דיאלקטיות מיוחדות היכולות להעיד על מוצאן באיזור הצפוני של _ארץ ישראל . כשכותבים את המקרא על גבי קלף , כיום לצורך קריאת ההפטרות , לפי ההלכה כותבים את שירת דבורה "אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח , " כלומר שורה ארוכה _( לבנה 1 על גבי שורה קצרה בת תיבה אחת ואריח . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור