אייר מחוך מחזור טריפרטיט. דרום גרמניה. 20גו בקירוב