בם שיר השירים

אחת מחמש מגילות . קוראים שיר השירים בבית הכנסת בשבת חול המועד פסח , קודם יקריאת התורה . לפי קצת ממנהגי עדות אשכנז אם יש מגילה כשרה מברכים "על מקרא מגילה " ו " שהחיינו . " חל יו " ט ראשון של פסח בשבת קוראים בו ביום : חל ביום א י — קוראים בשביעי של פסח . יש שמסיימים את ליל הסדר בקריאת שיר השירים , ויש שנוהגים לאמרו בכל ליל שבת קודם קבלת שבת . לפי שמתכוננים לכבוד שבת המלכה , על כן אומרים שבחי הכלה שנזכרת בשיר השירים . שיר השירים הוא אחד מספרי המקרא שהשפיעו הרבה על תרבות ישראל . חלק מחוקרי המקרא רואים בו אוסף של שירי אהבה , שהיו מלווים בריקוד , בשעשועי אהבה של חתן וכלה וכיוצא באלה ויש הסבורים שהוא חיבורו של אדם אחד . המסורת מייחסת את חיבורו לשלמה המלך ומפרשת אותו כתיאור אהבה אליגורי בין אלוהי ישראל לכנסת ישראל . רבי עקיבא אמר עליו , שאם כל ספרי התנ " _ך קודש , שיר השירים קודש קודשים . לדעת • ה " זוהר " העלה בו שלמה המלך על כתב את שירת מלאכי השרת בלילות , " שכולל כל ענייני התורה והחכמה " "במה שהיה ועתיד להיות . " תיאור פגישת הנאהבים בימי האביב והפריחה נתפרש כהבטחת הגאולה . ואכן זה אחד ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור