0זיר הכבוד ? ־ י

שיר תהילה לבורא על סדר הא"ב . פותח במלים "אנעים זמירות ושירים אערוג . " בעדות אשכנז נוהגים לזמרו בימי שבת ובמועד בסוף התפילה , פסוק החזן ופסוק הקהל , כשארון הקודש פתוח . כתוב במישקל ובקצב של ישירי היחוד . אין יודעים מי מחברו , אם כי בכתב יד אחד נמצא רשום עליו : "שיר הכבוד שיסד רבינו יהודה החסיד מריגינשבורק , " מחבר ספר חסידים ( על סף המאה הי " ג . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור