0זיר היחוד

שיר המתאר את יחודו של ה י בשבחים רבים . שיר היחוד נחלק לשבעת ימי השבוע , שיר לכל יום . השיר פותח ב " אשירה ואזמרה לאלהי בעודי . " רבים מן החרוזים מיוסדים על פסוקי המקרא ורבים מהם מקורס בספר "אמונות ודעות " לרב סעדיה גאון , וכן יש בהם מסיגנונו של ר י אליעזר בעל הרוקח . יש שמייחסים את השיר לר י שמואל בר י קלונימוס אביו של ר י ייהודה החסיד . יש שנוהגים לומר בכל יום , אחרי - " עלינו לשבח , " את שיר היחוד לאותו יום , ויש שאומרים רק שיר ליום השבת . בסידורים מפורטים הוא אכן נדפס לאחר תפילת שחרית . היו מגדולי ישראל שהתנגדו שיאמרוהו משוס שאין גבול לשבחיו של הקדוש ברוך הוא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור