שיבת ציון

שובם של קצת מגולי * בבל לארץ ישראל בעקבות הכרזת כורש , בשנת 538 לפני סה " נ . השביס יצאו בקיץ ולפני חודש תשרי הקימו את המזבח והתחילו בעבודת הקורבנות . בשנה השנייה , בחודש אייר , החלו את בניין ההיכל . הקבוצה הראשונה באה בראשותו של זרובבל ומנתה 42 , 360 נפש . ברשימות השבים נמנים צאצאי המשפחות שגלו לבבל . סמוך לאמצע המאה החמישית לפני סה " נ , עם העלייה השנייה , ובראשה יעזרא , באו 5 , 000 איש בקירוב . בסך הכל כמחצית מיהודי בבל . העלייה נמשכה תדיר אם כי בהיקף מצומצם . הפרסים העניקו לארץ אוטונומיה . את ההיכל החלו לבנות בשנת 520 לפני סה " נ ולאחר חיכוכים עם השילטון המקומי נסתיימה בנייתו בשנת . 516 בהוצאות הזבחים נשאה הממשלה . קשיי הקליטה של העלייה הגדולה ודלותם של יושבי הארץ חיזקו את שילטון האמידים והגבירו את המתיחות הסוציאלית . המחסור בנשים בין השבים ( בעלייה הראשונה היו 30 , 000 אלף גברים לעומת 12 , 000 נשים וטף , ( הביא עד מהרה לכך שלקחו נשים נוכריות . • מלאכי מתלונן על כך ומעזרא עולה כי נוהג זה חדר אפילו לחוגי הכוהנים ( י , יח-מד , ( בלי התנגדות ניכרת מצד העם . סמוך לעלית עזרא עלה "נחמיה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור