שירות הידיעות של _ ה " הגנה . " ה " הגנה" היתה זקוקה לידיעות על הנעשה במחנה הערבים וכן חייבת היתה להכיר את תוכניותיהם של השילטונות . גס במחנה היהודי פעלו תמיד קבוצות קיצוניות שהיו עלולות לסכן את שלום היישוב על ידי מעשי פרובוקאציה . אף יכלו להימצא בשוליים מלשינים בשכר , שלוחי הבולשת הבריטית והמחנה הערבי העויין . מקורות אינפורמאציה היו בארץ בשפע . היה צורך בריכוזם ובהערכתם . בשנים הראשונות עסקו בודדים באיסוף ידיעות אולם קימעא קימעא ייחדו לכך יותר כוח אדם והפכו את הש " י למחלקה חשובה במטה ההגנה . אף הכשירו במיוחד אנשים לשירות זה . בימי המאבק בבריטים ובפרוס מלחמת העצמאות השתכלל הש " י והגיע להישגים מרשימים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור