0י3ירן " אברהם 1942 1907 מייסד הלח י

" - . - ומפקדו . הוגה דעות ומשורר . נולד בסובאלק שבפולין . עלה ארצה בשנת 1925 וסיים את לימודיו בגימנסיה העברית בירושלים . אחר כך סיים בהצטיינות לימודים קלאסיים באוניברסיטה העברית . קיבל מילגת השתלמות בלשונות יוון ורומי באוניברסיטה של פירנצה . השתתף בהגנה על ירושלים במאורעות תרפ " ט . משנת 1931 נמנה עם בכירי מפקדיה של "ההגנה הלאומית . " בשנת 1932 חיבר את שירו " חיילים אלמונים , " שנעשה _הימנון המחתרת . בשנת 1933 הפסיק את לימודיו כדי להתמסר לפעילות מחתרתית . יחד עם דוד י רזיאל חיבר ספר הדרכה "האקדח " וכתב מאמרים ושירים . בשנת , 1937 על רקע מדיניות ההבלגה , נמנה עם מייסדי "האצ"ל . עשה בשליחותו בפולין ופעל להשגת שיתוף פעולה עם ממשלת פולין בתחומי אספקת נשק ואירגון העפלה . הקים תאי אצ"ל ואירגן קורס קצינים בהדרכת קצינים פולנים . בשנת 1938 נתגלעה מחלוקת בינו לבין _ ז י בוטינסקי לגבי סמכויות וגם לגבי האוריינטאציה המדינית . עם פרוץ המלחמה לא הסכים להפסיק את המאבק בבריטים , כהחלטת ז י בוטינסקי והאצ"ל . יום לפני פרוץ המלחמה נאסר יחד עם כל מפקדי האצ"ל ושוחרר ביוני . 1940 בספטמבר אותה שנה הקים את _"...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור